Undersøkelser

Etter vi har gjennomført synsundersøkelser og trykkmålinger drypper vi øyne for å øke størrelsen på pupillen eller såkalt pupille dilatasjon. Vi tar så et oversiktsbilde i farger av den sentrale delen av netthinne med bruk av et netthinne eller funduskamera. Vi bruker Kowa 3D kamera som er det eneste fundus kamera på markede som gir mulighet for å vurdere dybden for å bedre synligjøre karr og forhold rundt synsnerven. Vi kan med dette se forandringer som gir mistanke om både Glaukom, Diabetiske øyekomplikasjoner og degenerative prosesser i makulaområdet som AMD. Ved videre mistanke om makula degenerasjon (AMD), grønn stær (glaukom) eller diabetisk retinopati gjennomfører vi en omfattende undersøkelse med bruk av Spectralis HRA-OCT. Ved mistanke om glaukom supplere vi med trykkmåling ved bruk av Goldmann Applanasjonstonometri og en detaljert Synsfeltsundersøkelse med Haag Streit Octopus.

Animasjon: Undersøkelse av utvidet øye.

Degenerative Prosesser i Makulaområdet

St. Olav EyeClinic har valgt det mest avanserte diagnostiske utstyr for diagnostisering og oppfølgning av glaukom og AMD – de to viktigste årsak til synsvekkelse hos eldre. Spectralis HRA-OCT fra det tyske selskapet Heidelberg Engineeringer (HE) er en laser basert gjennomlysning system som synligjør og analyserer alle nethinnens lag ved bruk av såkalt Spektral Optisk Koherens Tomografi (OCT). Spektralis er den mest avanserte OCT på markede som gir muligheten til å ta svært detaljerte tverrsnittsbilder av både den indre del av retina men også den ytre delen – choroidea – og gir muligheter for detaljert observasjoner knyttet til dokumentering av effekten av behandlinger vi gir. Bare et svært begrenset antall kommersielle OCT-instrumenter gir metoder for automatisk segmentering av choroidalvevet hvor man finner de sykdoms (patologiske) prosesser som forårsker synsvekkelsen. St. Olav innleder også med dette et tett samarbeid med HE for å kunne øke forståelsen av disse prosessene og hvor det jobbes intenst med å ta i bruk såkalt maskinlesing av nethinnen ved bruk av artifisiell intelligens. Les mer om dette prosjektet her.

Eksempel på nethinnens segmentering hos en person med normal makula.

Visualisering av makula med bruk av OCT hos en person med såkalt tørr AMD forandringer

Visualisering av makula med bruk av OCT hos en person med såkalt våt AMD forandringer

Glaukom

For diagnostisering og oppfølgning av personer med glaukom foruten undersøkelser av skarpsynet og synsfelt og trykkmåling (intraokulære trykket) bruker vi en spesialisert OCT modul for å kunne detektere svinn av nervefiberlaget som er det første tegn på skade fra glaukom sykdommen. Et sirkulært “kutt” rundt optisk nervehode brukes til å måle tykkelsen på nervefiberlaget i dette området. Tykkelsen på nervefiberlaget kan gi informasjon om antall eksisterende nervefibre og eventuelle tap. Tap av nervefibre kan føre til synshemming. For å forstå mer om dette les mer her.

Info & media

Valeda Light Delivery System LDS