Makula Degenerasjon

De fleste av våre pasienter lider av synsvekkelse grunnet aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). AMD er delt inn i tre faser avhengig av graden av patologiske forandringer i makula – den sentrale delen av øyebunnen.  Fra en tidlig fase som har lite risiko for å gi synsproblemer til  til en såkalt intermediær fase og videre til senfase. AMD kan bestå av en variant som har en  langsom  utvikling over mange år –   såkalt tørr AMD – og som vil over tid  kunne gi betydlig  synshemming pågrunn av svinn (atrofi) av de indre lag av netthinnen  eller  en “våt” variant – våt AMD – med dannelse av nye karr sentralt i makula. Denne vil kunne over relativ kort tid (måneder eller uker) gi lekkasje av blod inn i det indre laget av nethinnen med fortykkelse og etterhvert arrdannelse.  10 prosent av de tørre tilfellene går over i den våte. For aldersrelatert makuladegenerasjon har Optimal Øyehelseklinikk over 15 års erfaring med bruk av Akupunktur for kroniske øyelidelser med spesiell erfaring ved bruk av akupunkturbehanlding for AMD. I tilegg til akupunkturbehandling tilbyr vi bruk av elektrostimulering såkalt Transpalpebral Lavstrømstimulering av øye  – MICROSTIM   som kan brukes hjemme tilbyr vi en lysbehandling eller såkalt photbiomodulering (PBM) med  VALEDA. For en introduksjon til Transpalpebral Elekrostimulering med MICROSTIM  les mer her og se videopresentasjonen «Macular Degeneration Micro Stimulation Treatment» her på denne siden. Microstim  og Valeda  er begge behandlinger som  er godkjent i Europa med  CE-sertifisering.  Disse behandlingene  er  først og fremst rettet mot tidlig- og mellomstadium av tørr AMD men har også vist effekt som komplementær behandling ved våt AMD. For alle disse tre behandlingsformer er det observert klinisk effekt med forbedring av lesesynet sentralsynet -lesesynet og man har  observert at typiske AMD-forandringer kalt «druser», eller avleiringer, i øyebunnen har gått tilbake.  Les mer om VALEDA  på den Norske Blindeforbundets sider her. For en bredere introduksjon til Photobiomoduleringsterapi se videoen «Photobiomodulation» her på denne siden.

Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)

Macular Degeneration Micro Stimulation Treatment)

Photobiomodulation

Info & media

Valeda Light Delivery System LDS