Lysbehandling med Valeda ®

De terapeutiske egenskapene til rødt lys hadde vært kjent i århundrer og har gjennom moderne teknologi tilrettelagt for behandling av aldersrelaterte øyelidelser. Behandlingen går under mange navn som lavgradig laserterapi, langt rød til nør-infrarød (FR/NIR) lysterapi. Samlebetegnelsen for denne behandlingen er mer kjent med benevnelsen fotobiomodulering (FBM).

FBM er en prosess der spesifikke bølgelengder av lys absorberes av såkalte cellulære fotoakseptormolekyler, noe som resulterer i aktivering av signalveier som kulminerer i biologiske endringer i cellen. Den består av serie kort belysning med FR / NIR-lys (600-1000 nm) fra en laser eller en lysdiode (LED). De lange bølgelengdene tillater høy vevspenetrasjon, og FBM-terapi brukes for øyeblikket på sårheling, reduksjon i nevrologisk smerte, helbredelse etter perifer nerveskade, hjerneslag og hjerteinfarkt.

Med moderne teknologi er det nå utviklet en innovativ og ikke-invasiv terapeutisk tilnærming med bruk av FBM for en rekke degenerative medfødte og aldersrelaterte nethinne-sykdommer inkludert senkomplikasjoner ved Diabetes såkalt Diabetisk Retinopati (DR). DR er en langsom progredierende skade av netthinnen med blødninger og infarktdannelser og dannelse av nye skjøre karr dannelser som forårsaker lekasjer og blødninger.

Diagnostikk

St. Olav Eye Clinic er nå etablert og klar til å motta våre gamle og nye pasienter for diagnostikk og behandling. Vi utfører en nøye vurdering av hver enkelt pasient og søker for alle våre AMD pasienter såkalte «second» men også «third opinion» i konsultasjon med våre internasjonale partnere (les mer på våre websider). Ved St. Olav ber vi alle våre AMD pasienter først å vurdere om de vil delta i vårt forskningsprogram ved å signere et informasjonsskriv og deretter svare på et eget spørreskjema med 25 spørsmål knyttet til selvopplevd synsfunksjon (VFQ25). Vår optiker gjennomfører deretter en serie av detaljerte funksjonelle synsundersøkelser. Etter måling av øyetrykket (IOP) blir det tatt et farvebilde av den sentrale delen av netthinnen (makula) med et såkalt funduskamera (Kowa 3D). Med dette får vi en rask oversikt over type og grad av degenerative forandringer og vil da gå videre med supplerende dybde undersøkelser. Vi utfører så en nøye granskning av de indre og ytre segmenter av netthinnen med bruk av såkalt Spectralis HRA-OCT fra Heidelberg Engineering. Ved behov gjør vi supplerende undersøkelser med spesial diagnostiske verktøy for videre kartlegging og kategorisering av type «våt» eller type «tørr» AMD. Med dette er vi sammen med vår faglig spesialistgruppe i bedre stand til å gi de absolutt beste råd om en behandlingsstrategi skreddersydd til hver pasient. Etter gjennomført undersøkelser får man en konsultasjon med vår øyelege.

Hvem er egnet for Valeda-behandlingen?

 • Valeda er indisert for bruk hos pasienter som har en klinisk diagnose –  «tør» type  aldersrelatert makula degenerasjon (AMD) med nedsatt synsevne

Hvem er IKKE egnet for Valeda-behandlingen?

 • Personer som har hatt alvorlige reaksjoner etter lyseksponering eller har kjent sentralnervesystemforstyrrelser (f.eks. epilepsi, migrene) skal ikke ha denne behandlingen.
 • I tillegg bør pasienter ikke motta behandling innen 30 dager etter bruk av fotosensibiliserende medisiner (f.eks. aktuelle stoffer, injiserbare stoffer) før du rådfører deg med dem lege.

Hva innebærer Valeda-behandlingen? Trenger jeg noen spesielle forberedelser?

 • Hvis du bruker briller eller kontaktlinser, blir du bedt om å fjerne dem førfår behandling.
 • Vi dilaterer ikke pupillene før behandling.
 • Personen som administrerer behandlingen vil lede deg gjennom hvert trinn i behandlingen som tar mindre enn 5 minutter. Behandling for begge øynene vil ta mindre enn 10 minutter.
 • Kliniske studier har synsforbedring etter behandlinger gjennomført 3 ganger i uken
  i 3 til 4 uker. Dette er den anbefalte behandlingsprotokollen for pasienter med «tørr» AMD.

Hva er de kliniske fordelene med Valeda-behandlingen?

 • Behandling med Valeda har vist seg allerede etter første behandlingssyklus å forbedre skarpsynet slik opplev av pasientene og målt med våre standard undersøkelser.
 • OCT bilder viser også at de såkalte drusen (proteinforekomster som observeres i makula i det syke øyet) blir borte.

Hva er de potensielle bivirkningene av Valeda-behandlingen?

 • Fotobiomodulering (PBM) har blitt brukt i mange forskjellige sykdommer og lidelser
  i flere tiår med en positiv sikkerhetsprofil.
 • Det er ikke påvist noen bivirkninger gjennomførte kliniske studier for behandling av «tørr» type AMD-pasienter med VALEDA LDS.

Hva kan jeg forvente under og etter Valeda-behandlingen?

 • Behandling med infrarød lys kan gi et fenomen som kalles «fotobleking» der cellene som utsettes for lysbehandlingen blir «trøtte» .Hvis man for eksempel ser på rødt lys over lengre tid kan fargene falme slik som kan skje under denne behandlingen hvor man vil se motsatte farge (dvs. grønn)

Hva om jeg har grå stær?

 • Pasienter kan få Valeda-behandlingen hvis de har grå stær.
Dette vil jeg vite mer om – kontakt meg!

  Hvordan vil du at vi kontakter deg?

  Forskning

  I tillegg til Akupunktur og Microstim (lavgradig strøm behandling), tilbyr vi nå en innovativ behandling med bruk av Infra – og nær-Infrarød (IR & nIR) lysbehandling – populært kalt «fotobiomodulering». Dette er en innovativ behandling som bygger på kunnskap om infrarød lys sin positiv virkning på kroppsvev. Det er observert i dyreeksperimenter at både netthinnens såkalte fotoreseptorer og pigment epitelceller stimuleres til økt funksjon. Disse er de kritiske celler som sikrer normal synsfunksjon og som begge er skadelidende ved AMD. St. Olav Eye Clinic har nå sikret seg det såkalte Valeda Light Delivery System (LDS). Valeda er en lysbehandling som bruker lysstråler med 590, 660 og 850 nanometers bølgelengder. Dette er en helt ufarlig behandling uten ubehag eller bivirkninger. Etter en grundig undersøkelse og nøye klinisk vurdering vil vi kunne tilby mange av våre pasienter denne behandling. En standard behandlingspakke som består av tilsammen 9 lys behandlinger (behandlingssyklus) med 5 minutter varighet over en 14 dagers periode. Etter hver syklus foretar vi deretter en nøye vurdering for å kunne dokumentere behandlingseffekt og med grunnlag i våre funn kunne tilby videre behandlinger med Valeda og eller en kombinasjon med Akupunktur og eller Microstim behandling.

  Behandling

  St. Olav EyeClinic er etablert som en forsknings og innovasjonsklinikk med et viktig mål om å kunne dokumentere våre behandlingers kliniske effekter knyttet til både våre pasienters egne opplevelser (VFQ25) og til våre egne observasjoner fra våre detaljerte syns og netthinneundersøkelser. For det siste har vi innledet ett tett samarbeid med Heidelberg Engineering (HE) som leverer den mest avanserte teknologipark og som er brukt som gullstandarden for forskningsbasert klinisk virksomhet. Med HE har vi tilgang til verdens fremste eksperter på tyding av forandringer i netthinnen som knyttes til måling av effekt av våre behandlinger (les mer om dette på våre websider). St. Olav har etablert et samarbeid med en nyetablert stiftelse ved navn Aurora Eye Research Foundation som sammen med vårt internasjonale nettverk vil bidra med å kunne samle data fra større kliniske såkalte prospektive undersøkelser som sammenligner de forskjellige behandlinger som benyttes i AMD behandlingen. For såkalt «tørr» AMD har skolemedisinen inntil nå ikke kunnet anbefale noen spesifikke behandlinger som ikke har bevisføringer gjennom klinisk randomiserte undersøkelser. Nyere forskning viser at slike studier som er knyttet mer til markedsføring av produkter enn ønske om å finne den beste behandling er utsatt for såkalte systemfeil og stor grad av partiskhet «bias». St. Olav har derfor utviklet en mer åpen protokoll som gir mulighet for å kunne gjøre sammenligninger med andre behandlingssystemer.

  Info & media

  Valeda Light Delivery System LDS

  Artikkel om Valeda lysbehandling og AMD i Dagbladet

  Les mer om Valeda lysbehandling og AMD hos Norges Blindeforbund