Grønn stær (Glaukom)

Grønn stær (glaukom) er samlebetegnelse for ulike øyesykdommer der synsnerven over tid blir skadet og som ubehandlet fører til blindhet. Det kan være flere årsaker til glaukom, men i de fleste tilfeller er årsaken økt væsketrykk i øyet. Kronisk grønn stær behandles ofte med legemidler, men laser og kirurgi kan også være aktuelt.

I Norge har cirka 40.000 påvist sykdommen som forekommer i alle aldersgrupper, men hyppigere i høy alder. I tillegg har sannsynligvis om lag 20 000 grønn stær uten å vite det. Grønn stær i familien, høy alder og etnisk opprinnelse kan ha betydning for utvikling av sykdommen. Redusert blodsirkulasjon, høyt blodtrykk, diabetes og nærsynthet er andre risikofaktorer. Skader, infeksjoner og svulster kan også forårsake for høyt trykk som leder til grønn stær/glaukom.

Les mer her.

Bli med inn i øyet – Glaukom

Diagnostikk og oppfølgning

av glaukompasienter ved Optimal Øyehelseklinikk i Tønsberg

Trykkmåling

Vi foretar rutine trykkmåling av øyenene med med iCare – IC200-tonometeret. iCare bruker et såkalt rebound måleprinsipp som ikke krever hverken berøring eller bruk av lufttrykk mot øye hvor det siste kan spesielt virke noe ubehagelig.

I spesielle tilfeller hvor målinger er usikre benytter vi oss av såkalt Goldmann applanasjonstonometer. Undersøkelsen gjøres med berøring med et målehode mot hornhinnens overflate og krever derfor en dråpe med lokal bedøvelse av øye før u.s.

Icare Tonometer

Hvordan vi utfører en applanasjonstonometer undersøkelse sett fra øyelegen u.s.

Overvåkning av Nervefiberlaget

Foruten målinger av trykk foretar vi ved mistanke om glaukom en grundig undersøkelse og videre overvåkning av nethinnens nervefiberlag som er det anatomiske laget som knyttes til varig synsvekkelse ved glaukom. For dette benytter vi oss av den siste laser skannings teknologi fra selskapet Heidelberg Engineering. Med bruk av et anatomiske posisjoneringssystemet (APS) kombinert med en rekke unike skannemønstre for å vurdere det optiske nervehodet, og netthinnens nervefiberlag og de dypere nervelag i netthinen overvåker vi de fine anatomiske strukturer som er relevante i glaukomdiagnostikk.
Med dette sammenligner vi funn fra våre pasienter med en referansedatabase med normale øyne, og noterer selv svært små avvik. Et automatisk minnesystem gjør det mulig å identifisere og overvåke strukturelle endringer fra besøk til besøk. Les mer om dette her.

Behandling

De fleste pasienter med glaukom behandler vi med trykksenkendemidler i form av øyedråper. I Norge har vi 5 forskjellige typer av øye dråper med noe forskjellige virkningsmekanisme. Les mer om disser her.

Lavgradig stimulering av øynene med Microstim

Bruk av såkalt mikrostrøm for stimulering av øyets photoreseptorceller er kjent fenomen men denne behandlingen har har også vist å ha trykksenkende effekt i studier av serier av pasientbehandlinger i klinikker i Tyskland, USA og Russland.

Elektrostimulering innebærer anvendelse av en svært presis, lavgradig strøm. Vi tilbyr Microstim som er et system som bruker kontrollert elektrisk strøm via to elektroder som legges over øyelokkene og som er koblet til en lavgradig strøm generator. Prosedyren er trygg, ikke-invasiv og smertefri.

Vi tilbyr nå denne hjemmebasert behandlingen for pasienter med etablert glaukom under nøye overvåkning av trykk og nervefiberlaget etter en etablert behandlingskontroll.

Les mer om anvendelsen her.

Selektiv Laser Trabekuloplastikk

Primært åpenvinkel glaukom og okulær hypertensjon behandles vanligvis med øyedråper som senker det intraokulære trykket. Selektiv laser trabekuloplastikk (SLT) er et trygt alternativ, men brukes sjelden som førstevalg i behandlingen. I en større såkalt multisenter studie har forskere sammenlignet de to modalitetene og at SLT kan være et alternativ som førstegangsbehandling av vedvarende høyt trykk.

Se denne animasjonen for å forstå mer