Elektrostimulering med Microstim®

I tillegg til foto-biomoduleringsterapi som utføres ved klinikken tilbyr vi en hjemmebasert elektrostrimulering (ES) av øyet – såkalt transpalpebral elektro-stimuleringsterapi ved bruk av Microstim ®.

ES har blitt brukt i mange år for å behandle muskelsykdommer, sportsskader, kroniske smerter og beinbrudd. Microstim ® er en behandling spesialutviklet for behandling av øyesykdommer og brukt over mange år i USA og lignende behandlinger av denne type har også vært populær i andre land og spesielt i Russland av den kjente russiske øyelegen Federov.

ES fungerer ved å administrere presise mengder elektrisk strøm som gjennom en batteridrevet enhet leverer strøm med lav intensitet. Denne stimuleringen antas å øke blodstrømmen til det omkringliggende vevet som igjen øker næring og oksygen tilførsel til både øyets synsceller (photoreseptorer) og pigment epitelceller som da bedrer synet på både kort sikt ved bedring av synet i forbindelse med behandlingen og over lengre sikt ved å fjerne avfallsprodukter mer effektivt og dermed å stanse eller dempe de degenerative prosesser. Dette er observert i eksperimentelle modeller og i mindre kliniske studier.

Microstim ® består av to puter som plasseres over hvert av øyenes (lukkede) øyelokk som er koblet til en mikrostrømstimuleringsenhet – MCS 100 ile. 100 ile påføres to ganger daglig – morgen og kveld- i to 5-minutters programsykluser med totalt 20 minutter (2 x 10 m). Enheten er satt til 22 volt med en rekkevidde på 700 MicAmp ved hjelp av følgende program – som inkluderer 4 frekvenser i den forhåndsinnstilte 5-minutters syklusen: (1) 292 Herz i 30 sekunder (2) 30 Herz i 30 sekunder (3) 9.1 Herz i 2 minutter (4) 3 Herz i 2 minutter.

Ønsker du å kjøpe MicroStim-apparatet for hjemmebehandling?

I tillegg til behandling på klinikken, tilbyr vi også MicroStim Model 100iLE-apparatene for salg, slik at du kan behandle med dette selv hjemme/privat.

KJØP HER

Info & media

Mikrostrøm

Mikrostrøm mot makuladegenerasjon

Komplementær behandling ved øyesykdom