Akupunktur

St. Olav Eye Clinic er den eneste akupunktur-klinikken i Norge som har kroniske øyesykdommer som et unikt fokus. Vi tilbyr både én ukes (10 økter) og to-ukers (20 økter) behandlingsprotokoll. Generelt anbefaler vi for nye pasienter et behandlingsprogram for to uker. Under denne tiden har vi mål å bli god kjent med pasientene våre og at pasientene skal få god innsikt og en god opplevelse av fra behandlingen. Behandlingene innebærer å bruke en kombinasjon av mange uliketeknikker og modaliteter.

Akupunktur som behandling for degenerative øyesykdommer består av å stimulere spesifikke akupunkter rundt øyet og akupunkter knyttet til synsfunksjon på armer og ben. Som et resultat vil disse akupunkturpunktene bidra til å forbedre blodsirkulasjonen til øynene for å bedre synsfunksjonen og makulas metabolisme, netthinne og det optiske nervesystemet med mål å bedre synsfunksjonen over kortere og lengre tid. Vi tilbyr tradisjonell akupunktur, elektroakupunktur og tilpassede kinesiske urteformler samt ernærings-rådgivning. I begynnelsen av behandlingen gjennomgår vi pasientens sykehistorie og gjennomfører en omfattende diagnostisk evaluering som gir grunnlag til å måle subjektive og objektive mål for behandlingseffekt. Etter det, i henhold til undersøkelsesresultater og vurdering av den enkeltes pasientens tilstand, vil behandlingsplanen bli diskutert. Behandlingen består av en til tre økter om dagen med minimum en times pause mellom øktene. Hver behandlingsøkt er 30-45 minutter. Akupunktur-behandlinger utføres fra mandag til fredag. Etter ca. 10 behandlinger vurderer vi på nytt og avgjør om behandlingene fungerer. Pasienter vil vanligvis merke forbedrede synsfelt, fargesyn, kontrast, skarphet, mørke tilpasning og bedre nattesyn. En personlig behandlingsplan blir utviklet for pasientens spesifikke behov. Dette inkluderer anbefalingene om supplerende behandling med lavgradig strøm med Microstim – en behandling som pasienten gjør hjemme. Etter gjennomgått behandling gjør vi en nøye oppfølgning for å kunne dokumentere effekt av behandling gjennom subjektive funksjonelle synsundersøkelser, spørre undersøkelse og billedanalyser av netthinnen for å kunne dokumenter mulige såkalte objektive anatomisk patologiske endringer.

Akupunktur-øyepunkter

«Akupunkturnålene settes alltid i områdene rundtøynene. Selve øyet blir aldri berørt av nåler.»

Info & media

Akupunktur som behandlingsform ved øyelidelser

Akupunktur mot makuladegenerasjon